ขอนแก่นจัดใหญ่ สุดยอดสงกรานต์อีสาน เล่นคลื่นมนุษย์ย้อนยุคสุดประตูเมือง

          จังหวัดขอนแก่นและเทศบาลนครขอนแก่น พร้อมจัดงานสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูณเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว 2561 ภายใต้สโลแกนสาดคักคัก สาดให้ม่วน ไฮไลท์อยู่ที่กิจกรรมการเล่นคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ ซึ่งปีนี้ใช้ตรีมคลื่นมนุษย์ย้อนยุคสุดประตูเมือง ณ ขอนแก่น

         นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวถึงรายละเอียดการจัดงานในครั้งนี้ว่า งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูณเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว เป็นกิจกรรม E-VENT ที่สำคัญ ที่ถือว่าเป็นงานระดับประเทศ และได้วางเป้าหมายเพื่อให้เป็นที่รู้จักระดับต่างประเทศด้วยในอนาคต สำหรับการจัดงานในปีนี้ระหว่างวันที่ 8-15 เมษายน 2561 โดยมีสโลแกนว่า “สาดคักคัก สาดให้ม่วน” โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ

         ช่วงแรก วันที่ 1-13 เมษายน จัดขึ้นบริเวณบึงแก่นนคร ภายใต้แนวคิดการให้ความสำคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และการละเล่น การแสดงกิจกรรมความเป็นพื้นบ้านวิถีอีสาน โดยจะมีพิธีทำบุญตักบาตร การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ การประกวดร้อง”สุดยอดหมอลำแดนดอกคูณ” ตลอดจนการแสดงดนตรีลูกทุ่งหมอลำ และหนังจอยักษ์ รวมทั้งการออกงานจำหน่ายสินค้า

         ช่วงที่ 2 วันที่ 12-15 เมษายน บริเวณถนนข้าวเหนียว(ถนนศรีจันทร์) ภายใต้แนวคิดการแสดงออกถึงวัฒนธรรมประเพณีที่ร่วมสมัย แต่ยังคงความเป็นอีสานอยู่ ได้แก่ พิธีสงน้ำพระธาตุนครเดิม และพิธีอันเชิญพระพุทธพระลับซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองขอนแก่น โดยทางเทศบาลนครขอนแก่นจะเนรมิตพื้นที่บริเวณลานจอดรถศาลหลักเมือง ให้เป็น”เกาะวัฒนธรรม” เพื่อประดิษฐานพระพุทธพระลับ พระพุทธอภัยมงคลสมังคี และพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จาก 20 คุ้มวัดในเขตเมืองขอนแก่น โดยจะมีไฮไลท์ในวันที่ 13 เมษายน คือกิจกรรมการเล่นคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ ซึ่งปีนี้ใช้ตรีม”คลื่นมนุษย์ย้อนยุคสุดประตูเมือง ณ ขอนแก่น รวมทั้งมีการแสดงของศิลปินชื่อดังตลอดทั้งงาน

        นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ประเพณีสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีที่ดีงามของไทยเรา เป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่งดงาม ฝังลึกอยู่ในจิตใจของคนไทยทุกคน โดยที่ความงดงามของประเพณีสงกรานต์เป็นคุณค่าทางวัฒนธรรมซึ่งเปรียบเสมือนสายใยแห่งความผูกพันระหว่างอดีตกับปัจจุบัน และเป็นโอกาสอันดีที่จะได้มีการพบปะสังสรรค์ระหว่างคนในท้องถิ่นที่จะทำให้เกิดความรัก ความสามัคคีกันยิ่งขึ้น

        งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลเสียงแคนดอกคูณ และถนนข้าวเหนียว เป็นกิจกรรม E-VENT ของจังหวัดขอนแก่นที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ สามารถสร้างจุดขายในการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นเป็นอย่างมาก ซึ่งจังหวัดขอนแก่นได้ส่งเสริมและให้กำลังใจมาโดยตลอด ทั้งนี้เพื่อสืบสานประเพณีอันเป็นแก่นแท้ของเรา ไปสู่อนุชนรุ่นหลัง ให้คนรุ่นใหม่ได้รู้คุณค่าและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมจากบรรพบุรุษของเราได้อย่างภาคภูมิใจ นายสมศักดิ์กล่าว

Facebook Comments