ชาวบ้านลงขันจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงวัย เข้าเรียนหลักสูตร “สูงวัย ไม่ไร้ค่า” เพียง1 ปีมีใบประกาศนียบัตรให้

ที่วัดป่าชัยวัน ถนนมะลิวัลย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายสันติ  เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโรงเรียนผู้มีอายุยืน วัดป่าชัยวัน โดยโรงเรียนดังกล่าวนี้ ทางวัด และชาวบ้านช่วยกันจัดตั้งขึ้นโดยใช้เงินส่วนตัวเสียสละกันคนละเล็กละน้อยตามศรัทธา ไม่ได้ใช้เงินงบประมาณของทางราชการแต่อย่างไร

ส่วนหลักสูตรที่ได้มีการเปิดสอนคือหลักสูตร “สูงวัย ไม่ไร้ค่า” โดยกำหนดคุณสมบัติอายุ 55 ปี ขึ้นไป ระยะเวลาการเรียนรู้เดือนละ 2 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมงซึ่งถ้าศึกษาครบ 24 ครั้ง หรือครบ 1 ปี ผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตรจบหลักสูตรจากทางโรงเรียน โดยมีทีมวิทยากรผู้มีประสบการณ์และความสามารถจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาให้ความรู้แก่นักเรียนโดยผู้เข้ารับการศึกษาทุกคนจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับโรงเรียนทั่วไป ซึ่งต้องเข้าแถวเคารพธงชาติพร้อมกันในเวลา 08.00 น. และสวดมนต์ไหว้พระ และเข้าสู่ห้องเรียน เพื่อศึกษาตามหลักสูตร

นางอำนวยศิลป์ สุวรรณรัตน์ อายุ 71 ปี กล่าวว่าตนมาสมัครเข้าเรียนตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2561 การเรียนจะเน้นไปในเรื่องการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ วิธีปฏิบัติตน การฟื้นฟูวัฒนธรรมโบราณ ซึ่งการที่ผู้สูงอายุมาอยู่รวมกันก็จะช่วยในเรื่องของโรคซึมเศร้า เพราะมีกิจกรรมร่วมกันตลอดเวลา ผู้สูงอายุแต่ละคนที่มาอยู่ที่นี่ไม่ได้หวังอะไรมาก หวังเพียงเห็นประกายตาที่มีพลังชีวิต กับรอยยิ้มที่มุมปาก ก็พอใจแล้ว แต่ก็ยังหวังอยากให้หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนมาเหลียวแลบรรดาผู้สูงอายุอย่างพวกเราบ้าง เพราะนั่นเหมือนกับว่าคนรุ่นใหม่มองดูคนรุ่นเก่า ทำให้เรามีพลังต่อ สู้พราะคนแก่บางคนนั้นอยู่ติดบ้าน ไม่ได้ไปไหนมาไหน ลูกหลานก็ออกจากบ้านไปทำงาน ทำให้หลายคนเป็นโรคซึมเศร้า หดหู่หัวใจ

ด้านนายสมศรี ฮุยประอาจ อายุ 74 ปี  กล่าวว่า การมาอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้เปรียบเสมือนเป็นธนาคารพักใจของผู้สูงอายุ มีอะไรเราก็มาแชร์ประสบการณ์ที่นี่ การเรียนจะไม่เน้นวิชาการ แต่จะเน้นการปฏิบัติเพื่อสุขภาพ ร่างกายที่แข็งแรงให้มีอายุยืนยาว

แสดงความคิดเห็น