หยุดทำเกษตรเคมีลดมะเร็ง สาเหตุการตายของชาวนา

หยุดทำเกษตรเคมีลดมะเร็ง สาเหตุการตายของชาวนา

         ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ชาวนาจะเปลี่ยนวิถีการผลิต

นายกธีฯ ลั่นกลองปั้นเทศบาลดิจิตอล

นายกธีฯ ลั่นกลองปั้นเทศบาลดิจิตอล

     วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง

กงสุลจีนช่วยชาวนาซื้อข้าว 20 ตัน แจกผู้ยากไร้ 5,000 คน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 9

กงสุลจีนช่วยชาวนาซื้อข้าว 20 ตัน แจกผู้ยากไร้ 5,000 คน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 9

กงสุลจีนซื้อข้าวช่วยชาวนาไทย 20 ตัน แจกผู้ยากไร้ในชุมชน

ชาวนาอ่วม!! รถเกี่ยวข้าวขึ้นราคา 800 ต่อไร่

ชาวนาอ่วม!! รถเกี่ยวข้าวขึ้นราคา 800 ต่อไร่

         ชาวนาอ่วมภาวะราคาข้าวเปลือกตกต่ำสุดในรอบ 10 ปี

สื่อขอนแก่นจัด “อาลัย… ใส่ใจกัน” ร่วมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณพ่อหลวง ร.9

สื่อขอนแก่นจัด “อาลัย… ใส่ใจกัน” ร่วมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณพ่อหลวง ร.9

         วันที่ 9 พฤจิกายน 2559 เวลา 18.00 น. ณ ห้องกรี

ศูนย์วิจัยข้าวฯ ขก. เลือกแปลงบ้านโคกสีหลีกทางตั้งสถานี LRT

ศูนย์วิจัยข้าวฯ ขก. เลือกแปลงบ้านโคกสีหลีกทางตั้งสถานี LRT

          วันที่ 7 พฤจิกายน 2559 เวลา 16.00-18.00 น. ณ

พออ่านถวายรายงานจบ พระองค์ตรัสจึงรู้ว่าท่านฟังเรา

พออ่านถวายรายงานจบ พระองค์ตรัสจึงรู้ว่าท่านฟังเรา

“พออ่านถวายรายงานจบ พระองค์ตรัสจึงรู้ว่าท่านฟังเรา”    

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นออกเยี่ยมและบรรเทาทุกข์ผู้ยากไร้ ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นออกเยี่ยมและบรรเทาทุกข์ผู้ยากไร้ ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

       เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 นางศศิธร ปรีชาวิทย์

ทน.ขอนแก่นและเทศบาลตำบลบ้านฝาง รับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ 2559

ทน.ขอนแก่นและเทศบาลตำบลบ้านฝาง รับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ 2559

        เทศบาลนครขอนแก่น และเทศบาลตำบลบ้านฝาง จ.ขอนแก่น

การฝากสกุลเงินตราต่างประเทศ

การฝากสกุลเงินตราต่างประเทศ

     บริการรับฝากเงินตราต่างประเทศของแต่ละธนาคารมีข้อกำ