ยกเว้นค่าธรรมเนียมกดเงินข้ามเขต (ภายในธนาคารเดียวกัน) 15 พ.ย.59-3 ม.ค.60

ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมรายการถอนเงินสดข้ามเขตผ่านเครื่องถอนเงินสด (ATM) ภายในธนาคารเดียวกัน โดยให้มีระยะเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียม ตั้งแต่วันที่ 15 พฤ […]