BANK OF CHINA รุกโคราช เปิดสาขาเพิ่ม จับกลุ่มลูกค้านักธุรกิจเขตอีสานตอนล่าง

         เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ที่โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซสโคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมนายจาง ลี้ […]