บุรีรัมย์รับงบ 140 ล้านบาท ขยายลานจอดอาคารที่พัก พร้อมยกระดับเป็นสนามบินนานาชาติ

บุรีรัมย์ได้รับงบจากกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์กว่า 140 ล้าน ขยายลานจอดอากาศยานและต่อเติมปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสาร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับเครื่ […]