รุกค้าชายแดน 2 แสนล้าน

รุกค้าชายแดน 2 แสนล้าน

รมต.พาณิชย์ และผู้ว่าฯมุกดาาร ร่วมงาน China-ASEAN Expo