Creative Space ขอนแก่น

แปลงโฉมแบงค์ชาติคืบ นายกฯธีร์พร้อมหนุนงบ25ล้านออกแบบพื้นที่ชั้น1/รอบอาคาร

แปลงโฉมแบงค์ชาติคืบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์มาเป็นประธานการ

นายกฯ นครขอนแก่น นำประชุมเตรียมแปลงโฉมแบงค์ชาติเดิมสู่ Creative Space กลางเมือง

นายกฯ นครขอนแก่น นำประชุมเตรียมปรับปรุงแบงค์ชาติเดิมให้

ฟื้นสวนไหสวนคูนบึงแก่นนคร สู่ Creative Space

          วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00