ศูนย์เทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์ฯแห่งชาติจับมือ มทร.อีสาน จัดแคมป์นักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์

เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 61 ชมรมค่ายนักประดิษฐ์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ N […]