ชิม & ช้อป เทศกาลอาหารอีสานและของดี OTOP SELECT

     เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 นายศิวโรจน์ มุ่งหมายผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลรวมสุดยอดของดีอีสาน E-SAN Food & […]