“จั๊บจั๊บ” ศิษย์เก่า ม.อุบลฯ กับความสำเร็จธุรกิจใหม่ ก๋วยจั๊บกึ่งสำเร็จรูป

      ศิษย์เก่า คณะบริหารศาสตร์ ม.อุบลฯ รุ่นแรก  มนัสชญาณ์  อู่สมบัติชัย หรือ ยุ้ย โชว์ผลงานเด่น ก๋วยจั๊บอุบลสำเร็จรูป แบรนด์ “จั๊บ จั๊บ” (JUB JUB)  ใ […]