บมจ.โรงพยาบาลราชพฤกษ์(RPH) พร้อมเทรด 27 ก.พ.นี้ P/E 42.79 เท่า

บมจ.โรงพยาบาลราชพฤกษ์(RPH) พร้อมเทรด 27 ก.พ.นี้ P/E 42.79 เท่า

         บมจ. โรงพยาบาลราชพฤกษ์(RPH) ดำเนินธุรกิจโรงพยา

รพ.ราชพฤกษ์ขอนแก่น เคาะไอพีโอ ‘4.80 บาท’ เข้าเทรด 27 ก.พ.นี้

รพ.ราชพฤกษ์ขอนแก่น เคาะไอพีโอ ‘4.80 บาท’ เข้าเทรด 27 ก.พ.นี้

“โรงพยาบาลราชพฤกษ์ขอนแก่น” ขายไอพีโอ 4.80 บ