ขอนแก่นเปิดตัว “EPAM” ยกระดับราชการสู่ไทยแลนด์ 4.0

             ขอนแก่นเปิดตัวแอพพลิเคชั่น  Provincial Administration Meeting หรือ “EPAM”  หนุน smart city ยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของราชการ เสริม […]