เปิดดวง4วันเกิดนี้ “การงานโดดเด่น”

คอลัมน์ดูดวง กุมภาพันธ์ 2562 บายไลน์ วิภูษณะน้อย (ไม่รับดูเป็นการส่วนตัว) คำทำนาย วัน หัวข้อ คำทำนาย ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ ทั่วไป เป็นช่วงสถานการณ์ที่ […]

คอลัมน์ดูดวง สิงหาคม 2561

บายไลน์   วิภูษณะน้อย    (ไม่รับดูเป็นการส่วนตัว) คำทำนาย   วัน หัวข้อ คำทำนาย   ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ ทั่วไป ควรมีการครุ่นคิดทบทวนต่อเส้นทางชีวิ […]

ดวงประจำวันเกิด เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560

ดวงประจำวันเกิด เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 โดย วิภีษณะน้อย วันอาทิตย์ ทั่วไป – การครุ่นคิดทบทวนต่อเส้นทางชีวิตตัวเอง หรือแสวงหาความรู้ที่จะเป็นประโยชน์กับ […]

ดวงประจำวันเกิด ประจำเดือน กรกฎาคม

ดวงประจำวันเกิด ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560 โดย วิภีษณะน้อย วันอาทิตย์ ทั่วไป – ช่วงนี้เกี่ยวข้องกับการเร่งรีบ ความรีบร้อน ดังนั้นควรระวังการโต้ […]

ทิศทางชีวิต ดวงประจำวันเกิด ประจำเดือน กรกฎาคม

โดย วิภีษณะน้อย ดวงท่านที่เกิดวันอาทิตย์ ดวงท่านที่เกิดวันจันทร์ ดวงท่านที่เกิดวันอังคาร ดวงท่านที่เกิดวันพุทธ ดวงท่านที่เกิดวันพฤหัสบดี ดวงท่านที่เกิ […]

ดวงท่านที่เกิดวันอาทิตย์ ดวงท่านที่เกิดวันจันทร์ ดวงท่านที่เกิดวันอังคาร ดวงท่านที่เกิดวันพุทธ ดวงท่านที่เกิดวันพฤหัสบดี ดวงท่านที่เกิดวันศุกร์ ดวงท่า […]

ดวงตามวันเกิด มิถุนายน 2558

ดวงตามวันเกิด มิถุนายน 2558 บายไลน์ วิภีษณะน้อย (ไม่รับดูเป็นการส่วนตัว)   ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ ทั่วไป ช่วงนี้จะมีเหตุให้หงุดหงิด อารมณ์เสีย ปัญ […]

ดวงประจำเดือน เมษายน 2558

ดวงประจำเดือน เมษายน 2558 บายไลน์  วิภีษณะน้อย   (ไม่รับดูเป็นการส่วนตัว) คำทำนาย วัน หัวข้อ คำทำนาย   ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ ทั่วไป ช่วงนี้คุณตกอยู่ใน […]

ทิศทางชีวิต ประจำเดือน สิงหาคม 2557 | โดย วิภีษณะน้อย

ทิศทางชีวิต ประจำเดือน สิงหาคม 2557 | โดย วิภีษณะน้อย   ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ ทั่วไป ช่วงนี้เกี่ยวข้องกับการเร่งรีบ ความรีบร้อน ดังนั้นควรระวังกา […]

1 2