“สรกิจ” แนะทำสินค้าแพ็คเล็กขายในพม่า

      “สรกิจ” แนะทำสินค้าแพ็คเล็กขายในพม่า อย่าไปทำธุรกิจที่หวังตลาดหวังขายมากๆ เพราะคนพม่ารายได้น้อยกว่าคนไทยเยอะจึงมีกำลังซื้อน้อยตามไปด […]

ความสามารถในการแข่งขัน 2015-2016 (The global Competitiveness Report)

โดย รศ.ดร.สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์ ที่ประชุมเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) จะมีการจัดลำดับความสามารถในการแข่งขันทุกปี ซึ่งถ้าจำไม่ผิดปีก่อนผมเคยนำผลกา […]