ความสามารถในการแข่งขัน 2015-2016 (The global Competitiveness Report)

โดย รศ.ดร.สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์ ที่ประชุมเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) จะมีการจัดลำดับความสามารถในการแข่งขันทุกปี ซึ่งถ้าจำไม่ผิดปีก่อนผมเคยนำผลกา […]