แค่เอาพลังเล็กๆ มารวมกัน ก็ได้แรงดึงดูดมหาศาล

“Co-Creation เป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้งานไปถึงเป้าหมายที่ฝันไว้และอาจให้ผลลัพธ์ที่เราคาดไม่ถึง อย่างไรก็ดี ความท้าทายของการทำให้เกิดการรวมกัน […]