ChatGPT แชตบอท AI ที่เหมือนมนุษย์มาก!! อาจทำให้คนตกงาน,มีผลกระทบเชิงโครงสร้าง? Google บริษัทยักษ์ใหญ่ยังตื่นตัว

ChatGPT แชตบอท AI ที่เหมือนมนุษย์มาก!! อาจทำให้คนตกงาน,มีผลกระทบเชิงโครงสร้าง? Google บริษัทยักษ์ใหญ่ยังตื่นตัว

ChatGPT แชตบอท AI ที่เหมือนมนุษย์มาก!! อาจทำให้คนตกงาน!

มข.จับมือ อาลีบาบา เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการประกอบการดิจิทัล 

มข.จับมือ อาลีบาบา เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการประกอบการดิจิทัล 

“ม.ขอนแก่น” ผนึก “อาลีบาบา” เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณ

เรายอมทำสิ่งที่ผิด เพียงเพราะเป็นสิ่งที่ใครๆ ก็ทำ จริงหรือ?

เรายอมทำสิ่งที่ผิด เพียงเพราะเป็นสิ่งที่ใครๆ ก็ทำ จริงหรือ?

หลายๆ ครั้ง เราอยู่ในสถานการณ์ที่ทำให้รู้สึกกระอักกระอ่

เสียงส่วนน้อยเป็นตัวถ่วง จริงหรือ?

เสียงส่วนน้อยเป็นตัวถ่วง จริงหรือ?

ในวันที่เราพูดคุยเรื่องประเทศไทย 4.0 ที่จะเดินไปข้างหน้

แค่เอาพลังเล็กๆ มารวมกัน ก็ได้แรงดึงดูดมหาศาล

แค่เอาพลังเล็กๆ มารวมกัน ก็ได้แรงดึงดูดมหาศาล

“Co-Creation เป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้งานไปถึงเ