เรายอมทำสิ่งที่ผิด เพียงเพราะเป็นสิ่งที่ใครๆ ก็ทำ จริงหรือ?

หลายๆ ครั้ง เราอยู่ในสถานการณ์ที่ทำให้รู้สึกกระอักกระอ่วนใจ เพราะเราต้องตัดสินใจทำบางสิ่งบางอย่างที่ขัดแย้งกับความรู้สึก หรืออาจไม่ถูกต้องตามหลักการ แ […]

เสียงส่วนน้อยเป็นตัวถ่วง จริงหรือ?

ในวันที่เราพูดคุยเรื่องประเทศไทย 4.0 ที่จะเดินไปข้างหน้าโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนก็ถูกนำมาใช้ในการพัฒนาประเทศ การพัฒนาที่ยั่งย […]

สร้างเมืองสร้างสรรค์ สร้างยังไง?

“การเป็นเมืองสร้างสรรค์ นอกจากจะก่อเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจกับเมืองแล้ว ยังช่วยให้เมืองมีสุนทรียะ และน่าอยู่มากขึ้นได้ด้วย” กระแสการพัฒนาเมือ […]

แค่เอาพลังเล็กๆ มารวมกัน ก็ได้แรงดึงดูดมหาศาล

“Co-Creation เป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้งานไปถึงเป้าหมายที่ฝันไว้และอาจให้ผลลัพธ์ที่เราคาดไม่ถึง อย่างไรก็ดี ความท้าทายของการทำให้เกิดการรวมกัน […]

สอนเด็กให้เถียงผู้ใหญ่

การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ เกิดจากการถกเถียงหรือล้มล้างทฤษฎีเก่าๆ จึงจะตรงกับคำว่า breakthrough ที่หมายถึง การบุกทะลวง, ความก้าวหน้า, การพัฒนา และนี่จะนำมา […]

ฟังกันมากขึ้น เข้าใจกันมากขึ้น

“สิ่งที่เราได้ฟังมานั้นเป็นข้อเท็จจริง (fact) หรือข้อคิดเห็น (opinion)หลายครั้งเมื่อเรายึดติดที่ตัวบุคคลแม้สารที่บุคคลนั้นกล่าวเป็นข้อคิดเห็น อคติส่วน […]

4.0 คืออะไร ทำไมต้อง 4.0 ?

โดย : ศุภกร ศิรสุนทร ที่ปรึกษาการตลาดและแบรนด์                ระยะหลังมานี้ เรามักจะได้ยินคำว่า 4.0 ตามหลังสิ่งต่าง ๆ บ่อยครั้งประเทศไทย 4.0 หรือพัฒนา […]

เมืองที่ดีควรเป็นอย่างไร?

ศุภกร  ศิริสุนทร ที่ปรึกษาการตลาดและแบรนด์ ผมได้มีโอกาสไปฟังเสวนาเรื่องเมืองสร้างสรรค์ ซึ่งจัดโดย TCDC โดยหนึ่งในวิทยากรคือคุณด้วง ดวงฤทธิ์ บุนนาค ส่ว […]

คิดต่าง : สร้างสรรค์

ศุภกร ศิริสุนทร ที่ปรึกษาการตลาดและแบรนด์ ระยะหลังมานี้ คำว่า “Creative City” หรือเมืองสร้างสรรค์ เป็นคำที่ถูกพูดถึงค่อนข้างบ่อยพอๆ กับการห้อย “4.0” ต […]