Khon Kaen Street Art Project ศิลปะบนทางเท้าปลุกเมืองขอนแก่นสู่ SMART CITY

    ปลุกเมืองให้มีชีวิตชีวากับกิจกรรมสร้างสรรค์เมือง Street Art Khon Kaen ที่เป็นส่วนหนึ่งในการสรรสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ บวกพลังความคิดพัฒนา […]