ปลุก!สตาร์ทอัพ/ดิจิทัลอีสาน สร้างธีมแม่โขงคอนเน็คสู่สากล

       กระทรวงวิทย์ฯ ผนึกกำลังกระทรวงไอซีทีลุยขอนแก่นจัดงาน“สตาร์ทอัพไทยแลนด์และดิจิตัลไทยแลนด์”ภายใต้ธีมงาน StartUp Thailand @ KhonKaen //‘Mekon […]