TCEB ปั้นฐานข้อมูลยกระดับธุรกิจไมซ์อีสาน

TCEB ปั้นฐานข้อมูลยกระดับธุรกิจไมซ์อีสาน

วันที่ 13 ส.ค.62 ที่โรงแรม อวานี ขอนแก่น นายสันติ เหล่า

ครม.สัญจรอีสานใต้ชงบุรีรัมย์ “ฮับการแพทย์-ไมซ์ซิตี้” ดันงบ 2 หมื่นล้าน

ครม.สัญจรอีสานใต้ชงบุรีรัมย์ “ฮับการแพทย์-ไมซ์ซิตี้” ดันงบ 2 หมื่นล้าน

กกร. “กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์” 4 จังหวัด “นครราชสีมา