ครม.สัญจรอีสานใต้ชงบุรีรัมย์ “ฮับการแพทย์-ไมซ์ซิตี้” ดันงบ 2 หมื่นล้าน

กกร. “กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์” 4 จังหวัด “นครราชสีมา-ชัยภูมิ-บุรีรัมย์-สุรินทร์” เตรียมชง ครม.สัญจรบุรีรัมย์ อนุมัติงบฯกว่า 20,000 ล้าน 5 ด้าน 22 โ […]

การพัฒนาขอนแก่นให้เป็น Medical Hub ด้วยบริการทางการแพทย์ยุคใหม่ระดับยีน

       ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การพัฒนาขอนแก่นให้เป็น Medical Hub ด้วยบริการทางการแพทย์ยุคใหม่ระดับยีน” โดย ผศ. ดร. นพ. โอบจุฬ ตราชู อาจารย์สั […]