ปฏิญญาขอนแก่นสมาร์ท “ชนบท-เมือง” ก้าวไปพร้อมกัน

  “นพ.อำพล จินดาวัฒนะ” ประธานคณะกรรมการปฎิรูปประเทศด้านสังคม ปาฐกถา”สานพลังขอนแก่นสู่จังหวัดอัจฉริยะ”แนะเป็น “ขอนแก่นสมาร์ท” หมายถึงดูดีมีปัญญา ด้วยกา […]