เสียงส่วนน้อยเป็นตัวถ่วง จริงหรือ?

ในวันที่เราพูดคุยเรื่องประเทศไทย 4.0 ที่จะเดินไปข้างหน้าโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนก็ถูกนำมาใช้ในการพัฒนาประเทศ การพัฒนาที่ยั่งย […]