เสียงส่วนน้อยเป็นตัวถ่วง จริงหรือ?

เสียงส่วนน้อยเป็นตัวถ่วง จริงหรือ?

ในวันที่เราพูดคุยเรื่องประเทศไทย 4.0 ที่จะเดินไปข้างหน้