OTOP Online ฝันไกลๆ แล้วไปให้ถึง

ตลาด online อย่างจริงจัง เป็นไปได้ไหม? โลกและประเทศไทยก้าวผ่านยุคการค้าไร้พรมแดนมานานแล้วการเลือกซื้อสินค้าและบริการด้วยการคลิกเมาส์บนเว็บไซต์ การสั่ง […]