“ทำยังไงก็ได้… ให้มันไวรัล” บรีฟที่นักโฆษณาแขยง

               เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันของคนเรามากขั้น ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกคนต้องปรับตัวเข้าก […]

ถอดบทเรียนการรับรอง “ขอนแก่นเมืองแห่งผ้ามัดหมี่โลก”

จากการที่สภาหัตถกรรมโลกอันประกอบด้วยคณะกรรมการจากสภาหัตกรรมภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่ได้รับการสนับสนุนจากยูเนสโก (UNESCO) จำนวน […]

หมื่นล้านคุ้มไหม กับ OTOP นวัตวิถี ที่ผ่านไป 

        เหน็ดเหนื่อยกันไปทุกฝ่าย ก่อนจะผ่านไตรมาสสุดท้ายของโครงการตามงบประมาณรัฐ “โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ที่มีเป้าใหญ่ในการปรับแผนพัฒนา […]

ผลิตเพื่อขาย ต้องมี design + marketing

“ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ ทำให้กระบวนทัศน์และพลวัตเหล่านี้ก้าวหน้าและรวดเร็วในภาคธุรกิจเอกชนมากกว่าภาครัฐและวงวิชาการเสมอ” ในยุคสมัยแห่งประเ […]

ลอกเปลือกเก่า ออกแบบใหม่ให้ถึงแก่น

คอลัมน์โดย:ชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร อาจารย์ประจำหลักสูตรการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม. ขอนแก่น [email protected]     หลักสูตรการศึกษาด้านป […]

ผลงานโคมไฟเครื่องเคลือบดินเผาสร้างสรรค์เทคนิครากุ “สุนัขทรงเลี้ยงกับโครงการหลวง”

ผลงานชุดนี้สร้างสรรค์โดยนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น ชั้นปีที่ 3(ในช่วงสร้างสรรค์ผลงาน) กิจกรรมนี้เริ่มขึ้น1สัปด […]

OTOP Online ฝันไกลๆ แล้วไปให้ถึง

ตลาด online อย่างจริงจัง เป็นไปได้ไหม? โลกและประเทศไทยก้าวผ่านยุคการค้าไร้พรมแดนมานานแล้วการเลือกซื้อสินค้าและบริการด้วยการคลิกเมาส์บนเว็บไซต์ การสั่ง […]

จะผลิตสินค้า OTOP เป็น Start Up !! ถามจริง?

“Start Up จะเกิดได้จริงต้องได้รับการสนับสนุนและยืดหยุ่นกฏเกณฑ์จากภาครัฐ ผนวกกับความขบถต่อกระบวนทัศน์อย่างสร้างสรรค์และทุ่มเทสุดพลังของผู้ลงมือ ท […]

ผ้าพื้นเมืองไทยในงานพิธีกรรมอวมงคล

โดย : ดร. ชนัษฎา  จุลลัษเฐียร อาจารย์ประจำหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                     “ผ้ายาว พบในถิ […]

Startup นวัตกรรมและสินค้าชุมชน

โดย : อาจารย์ ชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร อาจารย์ประจำหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                สืบเนื่องจากนโยบ […]

1 2