ผลงานโคมไฟเครื่องเคลือบดินเผาสร้างสรรค์เทคนิครากุ “สุนัขทรงเลี้ยงกับโครงการหลวง”

ผลงานชุดนี้สร้างสรรค์โดยนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น ชั้นปีที่ 3(ในช่วงสร้างสรรค์ผลงาน) กิจกรรมนี้เริ่มขึ้น1สัปด […]

OTOP Online ฝันไกลๆ แล้วไปให้ถึง

ตลาด online อย่างจริงจัง เป็นไปได้ไหม? โลกและประเทศไทยก้าวผ่านยุคการค้าไร้พรมแดนมานานแล้วการเลือกซื้อสินค้าและบริการด้วยการคลิกเมาส์บนเว็บไซต์ การสั่ง […]

จะผลิตสินค้า OTOP เป็น Start Up !! ถามจริง?

“Start Up จะเกิดได้จริงต้องได้รับการสนับสนุนและยืดหยุ่นกฏเกณฑ์จากภาครัฐ ผนวกกับความขบถต่อกระบวนทัศน์อย่างสร้างสรรค์และทุ่มเทสุดพลังของผู้ลงมือ ท […]

ผ้าพื้นเมืองไทยในงานพิธีกรรมอวมงคล

โดย : ดร. ชนัษฎา  จุลลัษเฐียร อาจารย์ประจำหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                     “ผ้ายาว พบในถิ […]

Startup นวัตกรรมและสินค้าชุมชน

โดย : อาจารย์ ชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร อาจารย์ประจำหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                สืบเนื่องจากนโยบ […]

ตำน้ำพริกละลายผู้ประกอบการ ปัญหาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตอนที่ 2

  ตอนที่ 2 : น้ำพริกรสเผ็ดน้อยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและสมุนไพรที่ไม่ใช่เวชภัณฑ์ ความเดิมของบทความ กล่าวถึงการตำน้ำพริกละลายผู้ประกอบการหมาย […]

ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุ ตลาดที่ไม่ควรมองข้าม

ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุ ตลาดที่ไม่ควรมองข้าม ผศ.ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก […]

ภูมิปัญญาตีหม้อ สู่เด็กน้อยปั้นดินโรงเรียนศรีสังวาลขอนแก่น

ภูมิปัญญาตีหม้อ สู่เด็กน้อยปั้นดินโรงเรียนศรีสังวาลขอนแก่น โดย ดร.ณัฏฐพงศ์ พรหมพงศธร| อาจารย์ประจำหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม […]

พื้นที่ชีวิตกับศิลปะของเด็กพิการ ตอนที่ 1/2 :สร้างสรรค์และปันสุข ด้วยงานศิลปะสร้างสรรค์

ช่วง 2-3 ปีมานี้ ชาวขอนแก่นอาจเคยได้พบเห็นกลุ่มเด็กพิการกลุ่มหนึ่งที่ไปสาธิตการปั้นดินเหนียว เป็นรูปพระ หรือวาดภาพ โชว์ความสามารถทางศิลปะ ตามสถานที่ต่ […]