สารคามดัน OTOP เดินหน้าตามเป้า “ดินแดนแห่งความสุข” จัดงานแสดงสินค้า กลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์

สารคามดัน OTOP เดินหน้าตามเป้า “ดินแดนแห่งความสุข” จัดงานแสดงสินค้า กลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์

ผู้ว่าฯสารคาม ร่วมกับ พัฒนาการจังหวัด จัดงานเสริมศักยภา

คุณลูกค้าคะๆ กรมพัฒน์ฯ เสริมพลัง OTOP Online คาดสร้างมูลค่าเพิ่ม 20 ล้านบาท

คุณลูกค้าคะๆ กรมพัฒน์ฯ เสริมพลัง OTOP Online คาดสร้างมูลค่าเพิ่ม 20 ล้านบาท

กรมพัฒน์ฯ ส่งเสริมพลังผู้ประกอบการ OTOP สู่แพลตฟอร์มออน