นิทรรศการ ออกแบบ แบบญี่ปุ่น Japanese Design Today 100

ออกแบบ แบบญี่ปุ่น อะไรทำให้งานออกแบบญี่ปุ่นสร้างอิทธิพล

บทบาท Science Park กับการพัฒนา Smart City

หนังสือพิมพ์อีสานบีชได้มีโอกาสเข้าไปพูดคุยกับ ดร.อภิรชั

มันส์กว่านี้มีอีกมั้ย GP eRacing Series 2019 (ชมคลิป)

มันส์กว่านี้มีอีกมั้ยต้องบอกว่า ลุ้นกัน “วินาทีต่อวินาท

สูบน้ำจากลำน้ำพอง ส่งน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูฝน

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย นำเครื่องสูบน้ำจากลำ

ปัญหา 9 ข้อ ของศิลปินพื้นบ้านอีสานในยุคโลกาภิวัฒน์ (ชมคลิป)

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ใ

เปิดทดลองใช้งานวันแรกเดินรถทางเดียวเขตโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น(ล่าสุด!ยกเลิกแล้ว)

สภ.เมืองขอนแก่นเล็งเห็นผลกระทบในการใช้ถนนในช่วงชั่วโมงเ