กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับประชามติกับการนับถอยหลังก้าวสู่เส้นทางที่ 61 เพื่อก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ

กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับประชามติกับการนับถอยหลังก้าวสู่เส้นทางที่ 61 เพื่อก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ

โดย…ดร.เพิ่ม  หลวงแก้ว เลขาธิการสมัชชาครูแห่งชาติ

กฎหมายกระทรวงศึกษาธิการบ้านใหม่ที่สับสน

กฎหมายกระทรวงศึกษาธิการบ้านใหม่ที่สับสน

โดย ดร.เพิ่ม หลวงแก้ว เลขาธิการสมัชชาครูแห่งชาติ  

หนีร้อนรับไอเย็นดูเมืองดูงานการศึกษาที่อเมริกาและแคนาดา (1)

หนีร้อนรับไอเย็นดูเมืองดูงานการศึกษาที่อเมริกาและแคนาดา (1)

หนีร้อนรับไอเย็นดูเมืองดูงานการศึกษาที่อเมริกาและแคนาดา

ปฏิรูปการศึกษาต้องเป็นวาระแห่งชาติ ( 3 )

ปฏิรูปการศึกษาต้องเป็นวาระแห่งชาติ ( 3 )

คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย( คปก.) โดยนายคณิต ณ นคร  ประธานก

การศึกษาไทยยิ่งปฏิรูปยิ่งถอยหลัง ( ตอนที่ 2 )  ตอน “เมื่อมาเลเซียเดินหน้าไทยถอยหลัง” โดย…เพิ่ม   หลวงแก้ว

การศึกษาไทยยิ่งปฏิรูปยิ่งถอยหลัง ( ตอนที่ 2 ) ตอน “เมื่อมาเลเซียเดินหน้าไทยถอยหลัง” โดย…เพิ่ม หลวงแก้ว

บทความเมื่อตอนที่แล้วพูดถึงการทอดผ้าป่าจ้างครูสอนของโรง

เหลียวหลังแลหน้า  ปฏิรูปประเทศ: ปฏิรูปการศึกษาเดินหน้าประเทศไทย(จบ)

เหลียวหลังแลหน้า  ปฏิรูปประเทศ: ปฏิรูปการศึกษาเดินหน้าประเทศไทย(จบ)

ผลจากการปฏิรูปประเทศและปฏิรูปการศึกษาช่วง  1  ทศวรรษที่

เหลียวหลังแลหน้า  ปฏิรูปประเทศ: ปฏิรูปการศึกษาเดินหน้าประเทศไทย (จบ)

เหลียวหลังแลหน้า ปฏิรูปประเทศ: ปฏิรูปการศึกษาเดินหน้าประเทศไทย (จบ)

    ดร.เพิ่ม หลวงแก้ว ที่ปรึกษาสหภาพครูแห่งชา

เหลียวหลังแลหน้า  ปฏิรูปประเทศ: ปฏิรูปการศึกษาเดินหน้าประเทศไทย (1)

เหลียวหลังแลหน้า  ปฏิรูปประเทศ: ปฏิรูปการศึกษาเดินหน้าประเทศไทย (1)

ล้างไพ่กันอีกรอบหนึ่งนะครับ  สำหรับการเมืองไทยทำให้สถาน

หลบร้อนรับ“ไอหนาว”  ดูเมือง…ดูงานการศึกษาที่อังกฤษ-ฝรั่งเศส (จบ)

หลบร้อนรับ“ไอหนาว” ดูเมือง…ดูงานการศึกษาที่อังกฤษ-ฝรั่งเศส (จบ)

มาอังกฤษครั้งนี้เป็นรอบที่สองแล้ว  ก็ไม่ต่างจากคราวก่อน

หลบร้อนรับ“ไอหนาว”  ดูเมือง…ดูงานการศึกษาที่อังกฤษ-ฝรั่งเศส (ตอน 1)

หลบร้อนรับ“ไอหนาว” ดูเมือง…ดูงานการศึกษาที่อังกฤษ-ฝรั่งเศส (ตอน 1)

ช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา  ประเทศไทยเรามีอากาศร้อนที่สุดเท่